sám sobě štítem!

18.6.1942 – poslední boj parašutistů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje

18642_blog

70 let je dlouhá doba a přímí pamětníci odcházejí… Je potřeba připomínat si události a činy lidí, na které můžeme být právem hrdí a které i po desítkách let osvětlují význam slov statečnost, čest, vlastenectví nebo oběť.
Nejen těch sedm, kteří proti přesile bojovali do posledních zbytků sil a posledního náboje, ale i stovky dalších pomáhajících, bez kterých by oni svoje úkoly v oněch těžkých dobách nezvládli, je třeba mít v úctě.
fotogalerie na FB

AEGIS BLOG