sám sobě štítem!

Systém kurzů Akademie Aegis:
Základní kurzy pro krátké zbraně - jeden jednodenní a tři dvoudenní kurzy, které v kompletu dávají přehled o vyučované metodice, technikách a principech "systému Aegis"
Základní kurzy pro dlouhé zbraně - dvoudenní kurzy komplexně pokrývající systém ovládání a použití dlouhých zbraní jako sebeobranného nebo služebního prostředku
Nadstavbové/tématické kurzy pro krátké zbraně - jednodenní, specificky zaměřené kurzy rozšiřují znalosti majitele zbraně a navazují na dovednosti získávané na kurzech K1-K3
Specializované kurzy - názvy hovoří za vše...
Kurzy boje zblízka - jednodenní kurzy s obsahem základních principů a technik, snadno pochopitelných a naučitelných i v tomto rozsahu
Kurzy pro ozbrojené složky
Kvalifikace na jednotlivé kurzy:
kurzy které je možno absolvovat přímo:
 • K0 "Start - seznámení se systémem Aegis"
 • K1 "Základy obranné střelby"
 • K4 "Obranná brokovnice"
 • K5 "Samonabíjecí puška"
 • všechny kurzy boje zblízka
 • kurz pro osobní strážce
 • zbrojířský kurz Glock
 • na kurz K2 "Pokročilé techniky obr.střelby" je nutno projít kurzem K1
 • na kurz K3 "Expert" a K7 "Světlo a tma" je nutno projít kurzy K1 a K2
 • na kurz K8 "Týmová spolupráce" je nutno projít kurzy K1, K2 a K3
 • na kurz K9 "Skryté nošení je nutno projít kurzem K1
Stacks Image 206

Základní informace - zbraně a vybavení:

Kurzy pro krátké zbraně lze absolvoval s jakýmkoli druhem pistole nebo revolveru obranného nebo služebního typu v dobrém technickém stavu. Nedoporučujeme pouze sportovní zbraně nebo zbraně se sportovními úpravami a zbraně ráže .22LR.

Kurzy pro
dlouhé zbraně lze absolvovat s jakýmkoli typem nebo druhem konstrukce (opakovací, samonabíjecí - pušky i brokovnice) v dobrém technickém stavu. Doporučujeme zbraň s nosným popruhem.

Vybavení - pouzdra na zbraň, pouzdra na zásobníky, nosiče zásobníků pro dlouhé zbraně atp. - by mělo splňovat kritéria pro skryté nošení resp. služební použití. Příslušníci ozbrojených složek mohou samozřejmě absolvovat kurzy se svým standardním vybavením. Další detaily jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Nejčastěji kladené otázky

Termíny kurzů a jejich kalendář:
Sezóna střeleckých kurzů na venkovní střelnici probíhá od března do cca začátku listopadu, následně v zimních měsících probíhají na kryté střelnici kurzy K7. Zbrojířské kurzy Glock se konají celoročně.
Aktuální termíny naplánovaných kurzů jsou
zde