sám sobě štítem!

INSTRUKTORSKÝ KURZ pro příslušníky ozbrojených složek
Stacks Image 1294

Instruktoři: A. Vondráček, M. Hradecký
Podmínky účasti:
příslušník ozbr.složky, profesní vztah k problematice výcviku a služební přípravy
Délka základní části kurzu:
3 dny
Délka nadstavby pro dlouhé zbraně:
2 dny
Cena základní části kurzu:
10000Kč/os.
Cena nadstavby:
6000Kč/os.

Obě části lze absolvovat přímo za sebou (termíny jsou vyhlašovány v podobě 3+2 dny) nebo odděleně. Nelze absolvovat pouze část pro dlouhé zbraně.

Akademie Aegis zahájila v roce 2009 pořádání specializovaných kurzů v rámci výcvikového programu "Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy jako součást služební přípravy ozbrojených složek"

Kromě standardních
skupinových výcviků nabízíme také instruktorskou formu kurzu, určenou výhradně pro ozbrojené složky a jejich příslušníky se vztahem k problematice služební přípravy.
Od roku 2015 je instruktorský kurz v podobě
3 dny základní/hlavní část + 2 dny nadstavba pro dlouhé zbraně.

Obsah kurzu byl sestaven na základě dlouhodobé výcvikové praxe vč. oficiálních spoluprací s ozbrojenými složkami, s využitím zkušeností z řady zahraničních výcviků (Spartan Tactical, Suarez Int., Tactical Defense Institute, Tactical Performance Center aj.) vč. instruktorských kurzů Combat Focus Shooting (jednoho z nejprogresivnějších výukových systémů současnosti v USA pro jehož výuku jsme jako jediní v ČR oficiálně certifikováni) a certifikačního kurzu výrobce (GD-OTS Canada) pro výcviky s využitím FX Simunition.
Přímým cílem kurzu je
reálné zlepšení dovedností a rozšíření znalostí, které účinně pomohou instruktorům při vedení služební přípravy. Klademe důraz také na budování vysokého stupně bezpečnostních standardů a návyků, provázanost zbraně s ostatními donucovacími prostředky a efektivnější využití stávajícího vybavení.

Výsledkem je tak nejen samotný přínos pro jeho účastníky, ale následně i
zefektivnění dalšího výcviku, o čemž svědčí kladné ohlasy z minulých kurzů. Tohoto výcvikového programu se v proběhlých kurzech v letech 2009-2019 účastnily desítky instruktorů např. z Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR, Hradní stráže, BIS, specializovaných útvarů Armády ČR, Policie ČR a řady Městských a Obecních policií, ale také policejních a armádních jednotek Slovenské republiky - Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, Pohotovostný policajný útvar Trnava a Košice, 5.pluk špeciálneho určenia Žilina.

Pokud vás tento kurz zaujal a máte zájem o detailnější informace,
kontaktujte nás prosím.

Stacks Image 1295
Stacks Image 1296

Místo konání:

 • střelnice Hrobčice + další místa

Stacks Image 1297
Stacks Image 1298

Obsah kurzu - výběr témat:

 • příprava, vedení a organizace výcviku - zásady vedení výuky dospělých
 • bezpečnostní zásady a zabezpečení výcviku
 • výukové a výcvikové metody pro oblast střelecko-taktické služební přípravy
 • moderní trendy v metodice střelecko-taktíckého výcviku/služební přípravy
 • psychologická a mentální příprava jako součást výcviku
 • metodika a formy/složky výcviku
 • cíle a principy výcviku - fáze, druhy a plánování výcviků
 • praktický průběh výcvikového/výukového bloku - flexibilita ve vedení výcviku
 • zpětná vazba a progrese výcviku - zvyšování efektivity a účinnosti výcviku
 • bezpečnost vs. realističnost výcviku
 • způsoby realistického výcviku na standardní střelnici
 • osobnost instruktora – vliv na výcvik
 • jak motivovat studenty k aktivnímu přístupu a zájmu o výcvik
 • výcvikové prostředy a pomůcky – tvorba střeleckých cvičení, testů a prověrek střel.dovednostni

Potřebné vybavení - hlavní/základní část:

 • obvyklá/typická služební ústroj + výzbroj
 • krátká zbraň + min.2 zásobníky, 500ks střeliva
 • kompletní opasek nebo taktická vesta vč.donucovacích prostředků)
 • psací a záznamové potřeby
 • vhodné vybavení dle počasí (venkovní střelnice)
 • ochrana zraku a sluchu (možné zapůjčit)

Potřebné vybavení - nadstavbová část:

 • obvyklá/typická služební ústroj + výzbroj
 • dlouhá zbraň + min.2 zásobníky, 300ks střeliva
 • krátká zbraň + min.2 zásobníky, 50ks střeliva
 • používané vybavení k dlouhé zbrani dle složky, taktická/balistická vesta, přilba, nosič zásobníků atp.)
 • psací a záznamové potřeby
 • vhodné vybavení dle počasí (venkovní střelnice)
 • ochrana zraku a sluchu (možné zapůjčit)

Stacks Image 1299
Stacks Image 1300


Reporty a fotogalerie z instruktorských kurzů:
2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2017

Reference/absolventi instr.kurzu