sám sobě štítem!

Instruktorský kurz pro ozbrojené složky – listopad 2013

Stacks Image 4590


V listopadu 2013 proběhl další (od roku 2009 už šestý) Instruktorský kurz
„Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ určený výlučně pro příslušníky ozbrojených složek s přímým vztahem ke služební přípravě, tj. pro stávající instruktory, metodiky atp.

Účastníci kurzu byli i tentokrát z různorodých ozbrojených složek:
Městská policie Kynšperk nad Ohří
Městská policie Plzeň
Městská policie Mělník
Městská policie Česká Třebová
Policie ČR - Krajské ředitelství Plzeňského kraje
Policie ČR – Speciální pořádková jednotka Praha
Vězeňská služba ČR věznice Jiřice


Od počátku byl tento kurz koncipován tak, aby lidem, kteří se výukou v ozbrojených složkách profesně zabývají, ukázal “jak to dělá Aegis”. Čili předával to nejlepší, z čeho metodika Aegis vychází a do jaké podoby se vyvinula dlouholetou zkušeností.

V teorii i praxi tří intenzivních dnů se zaměřujeme se především na základní klíčové oblasti střelecko-taktické přípravy (ale v principu každého výcviku) tj. OBSAH (co učit), METODIKA (jak učit) a INSTRUKTOR (osobnost a předpoklady), protože teprve souhra toho všeho je předpokladem kvalitního “produktu”, tedy výcviku, který efektivně, rychle a účelně absolventa něčemu naučí pro výkon jeho služby.

Zpětná vazba přínosu Instruktorského kurzu je od začátku velmi pozitivní resp. se nám osvědčil původní záměr – poskytnout účastníkům návod, tj. informace, zkušenosti a motivaci k tomu být lepší instruktor, který bude svoji práci dělat efektivněji.
Děkujeme všem za účast a nasazení, se kterým kurz absolvovali a budeme se těšit naviděnou v budoucnu!

Stacks Image 5354
Stacks Image 5904
Stacks Image 5358
Stacks Image 5909
Účastníci kurzu byli - jako vždy - z různých typů ozbrojených složek...
Stacks Image 7671
Stacks Image 5667
Stacks Image 6129
Stacks Image 5670
Stacks Image 7325
Praktický výcvik slouží nejen ke zvýšení vlastních střeleckých dovedností, ale je používán jako příklad na kterém se demonstrují mnohé prvky metodiky probírané podrobněji v teorii.
Stacks Image 7650
Stacks Image 7665
Stacks Image 5938
Stacks Image 5936
Stacks Image 1027
Stacks Image 7623
Stacks Image 7644
Stacks Image 7409
Stacks Image 7614
Stacks Image 7617
Podle jednoduchého pravidla "ukázaná platí", instruktoři Aegisu na kurzu techniky osobně demonstrují.
Stacks Image 5281
Stacks Image 5944
Stacks Image 4609
Stacks Image 5327
Stacks Image 5942
Stacks Image 4611
Kromě základních technik a předávání systému bezpečnosti resp. manipulace se zbraní (nabití, vybití, odstraňování závad, přebití...) se na kurzu probírají i pokročilé techniky a témata - např. střelba jednou rukou, různé střelecké polohy, využití krytu a střelba zpoza něj vč. automobilu, střelba za pohybu atp.
Stacks Image 7681
Na tomto kurzu se naše pouzdra pro vybavení první pomoci AFAK a miniAFAK objevila hned na třech účastnících – z Policie ČR, Vězeňské služby a Městské policie. Jsme rádi, že si nacházejí cestu právě lidem tohoto „druhu“!
Stacks Image 5676
Stacks Image 5861
Cílem kurzu je reálné zlepšení dovedností a rozšíření znalostí všech účastníků - protože i ti nejlepší se mohou zlepšit... Průběžně se propojuje praxe s teorií a hlouběji se vysvětlují jednotlivé prvky z metodiky, techniky a další součásti přípravy a vedení výcviku. Ukazujeme také řadu specifických střeleckých cvičení a drilů, které používáme pro zdokonalování a poměřování střelecké úrovně. Stejně tak se doporučují pomůcky a prostředky zvyšující efektivitu výcviku resp. se zaobíráme i vybavením, např. pouzdry na zbraně.

Stacks Image 23