sám sobě štítem!

ALEŠ VONDRÁČEK (nar. 1974)
zakladatel a hlavní instruktor Akademie Aegis
Stacks Image 1093

Nasměrování profesní dráhy Aleše Vondráčka bylo určitě do velké míry ovlivněno jeho mladistvým zájmem o vojenskou techniku a historii, zejména o naše letce v dobách druhé světové války, čehož důsledkem byla jak volba vyučit se leteckým mechanikem, tak několik let strávených létáním v aeroklubu. A od letadel je ke zbraním jen kousek…

Začátky jeho "střelecké kariéry" se datují rokem 1994. Po návratu ze Základní vojenské služby začal pracovat u významného dovozce zbraní na videoprojekční střelnici (dlouhá léta jediné tohoto druhu v ČR) a bral zde i první střelecké "rozumy" od pana Jiřího Otty, jednoho ze zakladatelů praktické střelby IPSC v České republice a průkopníka tohoto druhu sportovní dynamické střelby počátku devadesátých let.
Možnosti střelnice, první kontakty s různými střeleckými instruktory (tady se také poprvé setkal s M.Hradeckým) a především stovky a stovky hodin strávených sušením i střelbou při vlastním tréninku položily základy Alešovy střelecké dovednosti, ze které čerpá dodnes. V té době se take poprvé setkal se systémem izraelské střelby, který pak roky intenzivně driloval.

Práce u společností zabývajících se obchodem se zbraněmi, střelivem atp. (např. při vedení pobočky a prodejny zbraní v Praze) mu postupně dávala lepší rozhled a teoretické znalosti v této oblasti, což se později, kdy se začal zabývat testy zbraní a dalšího vybavení, velmi hodilo.

Později začal pracovat v oblasti komerční bezpečnosti a mj. ji měl možnost na vysoké úrovni poznat při několikaletém působení v odd. ochrany Rádia Svobodná Evropa (RFE) v Praze a dalších několika projektech, kdy si , kromě jiného, i krátce zkusil práci v osobní ochraně. Nicméně později převážila chuť se profesně realizovat hlavně ve výcviku a tímto směrem se i vydal.

Kontakt Aleše Vondráčka s Martinem Hradeckým začíná v roce 1998, kdy procházel výcvikem osobní ochrany u firmy SKATACH. V rámci střeleckého výcviku, vedeného kromě MH i dalšími instruktory - Davidem Vedralem a Jiřím Benáčkem – ho zaujaly způsoby výuky i samotný obsah střeleckých technik, které pro sebe dále rozvíjel. A nejen to. Objevil v sobě (s “nakopnutím” od Martina) chuť a zájem učit a začal se intenzivně postupně zdokonalovat i v této oblasti, tedy nejen jak být dobrým střelcem, ale hlavně jak být dobrým učitelem-instruktorem. Od té doby na tom nepřestává pracovat a Martina dodnes považuje za svého největšího inspirátora a instruktorskou osobnost, od které se je stále co učit.

Aleš má za sebou dlouholetou praxi jako instruktor střelecko-taktické přípravy na Útvaru vzdělávání Městské policie hl.m.Prahy, kde významně přispěl k zavádění moderních trendů a výcvikových metod, ale také získával cennou praxi v práci s lidmi. U této složky absolvoval i různé výcviky a školení tématicky vztažené jak k výkonu služby (taktika zákroku, ovládání donucovacích prostředků atp.), tak specificky k instruktorské odbornosti.
Po vzniku výběrového útvaru Skupina Operativní pomoci byl vybrán a pověřen vedením jejího střeleckého výcviku. Podílel se také na zavádění nových výcvikových prostředků (střelecký videotrenažér, FX Simmunition) a byl členem reprezentačního družstva MP Praha.

Od začátků přitahovalo Aleše i sportovní uplatnění střeleckých dovedností a proto se poprvé v roce 1995 a později intenzivně od roku 2001, kromě výcviku reálné obranné střelby, také aktivně věnoval dynamickým disciplínám blízkým reálnému použití zbraně - Praktické střelbě IPSC (v divizi Production, tj.neupravené služební/obranné zbraně) a Obranné střelbě IDPA/AOS.
Tu v jejích počátcích výrazně v ČR propagoval, v r.2000 v rámci Asociace obranné střelby ČR (AOS ČR) založil klub AEGIS IDPA SHOOTING TEAM (jeden z nejstarších klubů obranné střelby v ČR) a fungoval několik let i ve vedení AOS ČR.

Od prvního závodu měl jasno a sport bral jako doplněk (i když přinášející nové a zajímavé zkušenosti) k hlavnímu směru svého tréninku se zbraněmi. I když se samozřejmě snažil být co nejlepší, vždy používal stejný typ zbraně a vybavení, který běžně nosil a dokazoval, že i s ním se dá konkurovat těm nejlepším. V tomto přístupu a “filozofii” k IPSC si nejvíce rozumněl s Petrem Smutným, skvělým střelcem s letitými profesními zkušenostmi z ozbrojených složek, se kterým dodnes občas trénuje a jehož přátelství si váží.

Roky věnované sportovní střelbě “přinesly ovoce” v podobě řady sportovních úspěchů, mnoha medailí z domácích i mezinárodních závodů v IPSC, IDPA a dalších disciplínách praktické střelby, v ČR i v zahraničí. Byl např. prvním českým závodníkem, který se účastnil a umístil na stupních vítězů na Mistrovství státu Izrael v roce 2007 a stejně tak jedním z prvních v Srbsku, Černé Hoře a Litvě. Jako první střelec v ČR oficiálně získal kvalifikační limit IDPA Master (IDPA Classifier Match – divize Stock Service Pistol).
Přestože v současnosti nedává této oblasti prioritu a jeho účast na závodech je už výjimečnou záležitostí, nebere tuto kapitolu za úplně uzavřenou. Svojí střeleckou úroveň instruktora poměřuje s dalšími podobně zaměřenými střelci na soutěžích jako je např. 5.11 Tactical Cup, který v letech 2010 a 2011 i vyhrál.

Od roku 2003 je stálým externím spolupracovníkem časopisu Zbraně & Náboje (obranná střelba, testy zbraní a vybavení atd.) a mj. je autorem čtyř rozsáhlých zvláštních vydání časopisu „Zbraně a Náboje-Speciál“.

Společně s Martinem i Aleš procházel v průběhu let řadou specializovaných kurzů a výcviků pod vedením domácích i zahraničních instruktorů v použití krátkých a dlouhých střelných zbraní, taktiky, ochrany proti terorizmu a použití speciálních technických prostředků atd. Také se vzdělával v oblasti pedagogiky a výuky dospělých.

Certifikáty a osvědčení opravňující k výuce:

certifikovaný INSTRUKTOR COMBAT FOCUS SHOOTING, americký střelecký systém, vydáno osobně zakladatelem Robem Pincusem

Simunition FX Scenario Instructor and Safety Certification Course - certifikovaný instruktorský kurz pro využívání výcvikových systémů Simunition v rámci modelových scénářů, absolvovaný v Garda College, Irsko - instruktor William Sandman z General Dynamics/Simunition International Training

Základní pedagogické minimum pro činnost instruktora (Trivis s.r.o.)

Family Survival Instructor Course - oprávnění vyučovat bezpečnostní koncept "Family Survival" systému Jim Wagner Reality-Based Personal Protection (USA)

Instruktor/Člen první pomoci - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Rescue Training)

Absolvované střelecko-taktické výcviky a zbrojířské kurzy:

I.S.S.P. Israel Special Security Projects (instruktoři Dror Ben-David, Shai Levi a Gal Batit)
Basic Israeli Selective Shooting Course
Assault Rifle Introductory Course

TDI Tactical Defence Institut USA
(instruktoři John Benner a Petr Janda)
Firearms & Tactics Training / pistol and rifle shooting

I.C.E. Training Company USA
(instruktor Rob Pincus)
Combat Focus Shooting Course
Advanced Pistol Handling Course
Combat Focus Carbine
Combat Focus Shooting Instructor Development

Suarez International USA
(instruktoři Gabe Suarez a Richard Coplin)
Close Range Rifle Gunfighting
Zero to Five Feet Pistol-Force on Force

NTTC Francie
(instruktor Christian Goblas)
Basic shooting training / pistol, shotgun, carbine

SPARTAN TACTICAL USA
(instruktor Jim Smith)
Tactical Carbine Course
Close Quarter Battle (CQB) Course

Reality-Based Personal Protection USA (instruktor Jim Wagner)
Tactical Pistol Course

Policejní akademie ČR
(instruktor R.First)
Boj zblízka a technika ovládání zbraně v modelových situacích

GLOCK
Glock Armorers Course Austria

PROARMS
(lektoři I.Hofman a V.Vinduška)
Advanced Armorers Course – AR 15 rifle

Absolvované kurzy a školení zaměřené na bezpečnostní oblast:
 • Kurz pro osobní strážce pořádaný agenturou SKATACH ČR
 • Surveillance detection course - kurz odhalování sledování vedený americkou společností Wackenhut International Inc.
 • Školení bezpečnostní kontroly - obsluha rentgenu, detekčního rámu, ručního detektoru kovů a detektorů výbušnin (RFE RL)
 • Školení prevence proti IED (US Department of State/RFL RL)
 • Pyrotechnical Prevention for Bodyguards – kurz zaměřený na preventivní pyrotechnické prohlídky pořádané SPA Secure Profesional Academy Germany
 • Executive Protection Course – výcvik zaměřen na výkon osobních ochránců pořádaných společností I.C.E. Training Company USA pod vedením R.Pincuse
 • Anti-Kidnapping Concept IBS ČR kurz - koncept ochrany klíčových osob proti únosům
 • Kurz první pomoci v bojových podmínkách TRS (systém TCCC) - Czech Association of Combat Medics
 • VIP Protection/High Risk Vehicle Operations Course - specializovaný kurz osobní ochrany vedený Jimem Smithem ze Spartan Tactical USA
 • Crime Survival - Jim Wagner RBPP - výcvikový program zabývající se obranou v nejširším slova smyslu proti kriminálně motivanému jednání (násilná trestná činnost)
 • Bodyguard Defensive Tactics - Jim Wagner RBPP - techniky osobní ochrany
 • Scenario Training - Jim Wagner RBPP - kurz zaměřený na přípravu modelových situací

Dosažené kvalifikační limity - sportovní střelba:

National Rifle Association, USA - NRA Marksmanship Qualification Program
Puška - High Power Rifle Qualification (Sporting Rifle Course) - třída Sharpshooter
Pistole - Pistol Qualification - třída Marksman

IDPA Classifier Match - International Defensive Shooting Association
divize SSP (Stock Service Pistol) - třída Master
divize SSR (Stock Service Revolver) - třída Expert

Asociace obranné střelby ČR
rozhodčí 1.třídy