sám sobě štítem!

Kurz sebeobrany a boje zblízka
Stacks Image 1835

Instruktoři: M. Hradecký
Podmínky účasti: -
Délka kurzu: 1 den
Cena: 1000Kč/os.

Akademie AEGIS nabízí také kurzy sebeobrany a boje zblízka, které provádí formou intenzivních seminářů. Cílem je prakticky i teoreticky seznámit účastníky se základními principy obrany a boje beze zbraně a v rámci možností je tak připravit na adekvátní řešení krizové situace.
V současné době jsou mnohé tradiční bojové styly již zastaralé nebo až příliš sportovně orientované. Při vývoji našeho konceptu výuky se vycházelo mj. z moderních systémů tzv.reálné sebeobrany jako např. SKATACH sebeobrana, A.C.T. (Adaptive Combat Training), RBPP (Reality Based Personal Protection - Jim Wagner) nebo principů FoF (Force on Force).
Náš výcvik obsahuje nejen různé bojové techniky, ale i taktické a psychické faktory při řešení konfliktní situace. Nesnažíme se o propagaci některého stylu či o dosažení vysoké sportovní úrovně.
Jde nám o konečný výsledek, tzn. zvítězit nad útočníkem a přežít ve zdraví potencionálně nebezpečnou situaci.
Výuku jako
hlavní instruktor vede MARTIN HRADECKÝ, který tuto specializaci dlouhodobě externě vyučuje např. v řadě útvarů Policie ČR nebo Armády ČR.
Naše heslo je - maximální účinnost při použití minimálních prostředků.

Místo konání:

 • výcvikový prostor Arnis&Balaraw Fighting Club - Praha

Stacks Image 1836
Stacks Image 1837

Obsah kurzu:

 • preventivní opatření před napadením
 • univerzální bojový postoj a instinktivní reakce
 • neverbální komunikace - řeč těla
 • využití taktických prvků v krizové situaci
 • správné reakce na držení, škrcení a úchopy za oděv
 • speciální údery a kopy určené pro reálný boj
 • základní principy úhybů a krytů
 • uvědomění si načasování a vzdálenosti v boji
 • teoretická přednáška - právní minimum a psychologická příprava na boj
 • vedení boje ve stísněných prostorech a na zemi
 • modelové situace navozující podmínky reálného střetu
V rámci výcviku jsou používány různé pomůcky jako například lapy, boxerské rukavice, suspenzory, přilby či celé ochranné „brnění“ (RedMan, HIGH GEAR). Využíváme také tzv. BOBa (Body Oponent Bag).

Stacks Image 1838
Stacks Image 1839

Potřebné vybavení:

 • vhodné oblečení
 • vhodné obutí do tělocvičny (nebarvící podrážka)
 • vlastní občerstvení (v místě není dostupné)

Stacks Image 1840
Stacks Image 1841