sám sobě štítem!

Kurz sebeobrany a boje zblízka

Instruktoři: M. Hradecký
Podmínky účasti: -
Délka kurzu: 1 den
Cena: 950Kč/os.

Akademie AEGIS nabízí také kurzy sebeobrany a boje zblízka, které provádí formou intenzivních seminářů. Cílem je prakticky i teoreticky seznámit účastníky se základními principy obrany a boje beze zbraně a v rámci možností je tak připravit na adekvátní řešení krizové situace.
V současné době jsou mnohé tradiční bojové styly již zastaralé nebo až příliš sportovně orientované. Při vývoji našeho konceptu výuky se vycházelo mj. z moderních systémů tzv.reálné sebeobrany jako např. SKATACH sebeobrana, A.C.T. (Adaptive Combat Training), RBPP (Reality Based Personal Protection - Jim Wagner) nebo principů FoF (Force on Force).
Náš výcvik obsahuje nejen různé bojové techniky, ale i taktické a psychické faktory při řešení konfliktní situace. Nesnažíme se o propagaci některého stylu či o dosažení vysoké sportovní úrovně.
Jde nám o konečný výsledek, tzn. zvítězit nad útočníkem a přežít ve zdraví potencionálně nebezpečnou situaci.
Výuku jako
hlavní instruktor vede MARTIN HRADECKÝ, který tuto specializaci dlouhodobě externě vyučuje např. v řadě útvarů Policie ČR nebo Armády ČR.
Naše heslo je - maximální účinnost při použití minimálních prostředků.

Místo konání:

 • tělocvična - gymnázium Ústavní, Praha

Obsah kurzu:

 • preventivní opatření před napadením
 • univerzální bojový postoj a instinktivní reakce
 • neverbální komunikace - řeč těla
 • využití taktických prvků v krizové situaci
 • správné reakce na držení, škrcení a úchopy za oděv
 • speciální údery a kopy určené pro reálný boj
 • základní principy úhybů a krytů
 • uvědomění si načasování a vzdálenosti v boji
 • teoretická přednáška - právní minimum a psychologická příprava na boj
 • vedení boje ve stísněných prostorech a na zemi
 • modelové situace navozující podmínky reálného střetu
V rámci výcviku jsou používány různé pomůcky jako například lapy, boxerské rukavice, suspenzory, přilby či celé ochranné „brnění“ (RedMan, HIGH GEAR). Využíváme také tzv. BOBa (Body Oponent Bag).

Potřebné vybavení:

 • vhodné oblečení
 • vhodné obutí do tělocvičny (nebarvící podrážka)
 • vlastní občerstvení (v místě není dostupné)