sám sobě štítem!

Moderní trendy a metodika výcviku střelecko-taktické přípravy

Akademie Aegis jako jednu z novinek připravila specializovaný výcvikový program „Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ určený pro ozbrojené složky.

Dlouhodobě spolupracujeme s různými ozbrojenými složkami v ČR a od roku 2003 jsme pro ně uspořádali mnoho kurzů, školení a „na klíč“ sestavených výcvikových programů. Kromě těchto specializovaných kurzů se našich dalších „civilních“ výcviků individuálně zúčastnily desítky příslušníků snad všech složek, které u nás v bezpečnostním sektoru působí (Policie ČR, Armáda ČR, Vojenská policie AČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Městské a Obecní policie, BIS, NBÚ…) a to nejen řadoví členové, ale i instruktoři a metodici z těchto složek.

Výcviky instruktorů (např. několikaletá spolupráce tohoto druhu s Celní správou ČR) resp. vedení výcvikových kurzů pro ozbrojené složky tak, aby to nebyla jen jednorázová záležitost, ale aby se jejich přínos odrazil i v dalším systému výcviku té které skupiny, je naší dlouhodobou snahou a prioritou.

Ani my nezůstáváme stát na místě a "
koncept Aegis“ se na základě našich nových zkušeností stále vyvíjí. V letech 2004-2010 se to ještě umocnilo díky intenzivnějším zahraničním kontaktům a výcvikům v moderních systémech, jakým je např. americký Combat Focus Shooting. V tomto systému jsme jako první v zemích východní Evropy (a jako č.5 a 6 v Evropě celé) získali instruktorskou certifikaci. Kromě oprávnění systém CFS vyučovat v jeho originální podobě jsme metodiku Aegis obohatili o řadu vynikajících prvků (technik, drilů atd.) právě z tohoto stylu a také dalších systémů, se kterými jsme měli možnost se blíže seznámit.

V kontextu výše uvedeného jsme připravili specializovaný výcvikový program
„Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ určený pro ozbrojené složky.

Jako první jím prošla v polovině května 2009 skupina vybraných příslušníků Městské police hl.m. Prahy, složená z instruktorů střelecko-taktické přípravy a sebeobrany Útvaru vzdělávání (složky MP Praha zodpovědné za přípravu a výcvik strážníků) a také několika členů výběrové jednotky S.O.P – Skupiny Operativní Pomoci (působící v rámci Pohotovostního útvaru MP Praha). Koncepce střeleckého výcviku u Městské police Praha patří k uznávaným a velmi kvalitním, a to nejen v resortu Městských a Obecních policií. Přesto instruktoři přistoupili ke kurzu s výborně „naladěnými hlavami“ se snahou poznávat nové věci a podle jejich ohlasů bude mít tento výcvik předpokládaný pozitivní efekt na jejich další práci – potažmo na kvalitu přípravy strážníků v Praze.
Obsahem kurzu je maximálně účinná a přitom jednoduchá metodika CO a JAK v rámci střelecko-taktické přípravy učit - realisticky a přitom bezpečně, s využitím moderních postupů, způsobů a pomůcek - efektivně v co nejkratším čase. Vše se vyvíjí a metody střeleckého výcviku jsou dnes jiné než před deseti, dvaceti lety… Koncepce kurzu „Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ má za cíl pomoci zlepšit stávající výcvikové standardy služební přípravy a lépe připravit příslušníky bezpečnostních složek na řešení služebních zákroků a krizových situací.