sám sobě štítem!

Koncept Aegis - systém pro praxi

V našich kurzech, ať už střelecko-taktických nebo zaměřených na sebeobranu a boj s chladnými zbraněmi je obecným základním cílem výcviku nejen předání „abecedy“ technik a specifických taktických návyků, ale také odpovídající "naladění hlavy" a vysvětlení právního rámce obrany a dalších užitečných souvisejících znalostí. Klademe samozřejmě také maximální důraz na vybudování vysoké úrovně bezpečnosti při zacházení se zbraněmi. Všechny kurzy jsou výukové, tzn. je snaha studenty něčemu naučit, ne je testovat „co vydrží“… i když samozřejmě v pokročilejších kurzech je nutné vyzkoušet techniky a návyky v zátěžových podmínkách a pod tlakem.
Samozřejmostí kurzů Aegis je nejen předvádění vyučovaných technik (podle pravidla „ukázaná platí“…), ale i velmi osobitý individuální přístup ke každému z účastníků. Součástí každého kurzu je i teoretický blok, ve kterém je vždy předváděna řada doplňků a výbavy (dle typu kurzu), včetně toho nejmodernějšího. Každý tak má možnost rozšířit svůj rozhled v dané oblasti.

Zahraniční zkušenosti a zdroje metodiky
Nespokojit se s tím, co už umím a pořád se rozvíjet a zdokonalovat – to by mohlo být jedno z hesel Aegis. I proto stále hledáme nové zkušenosti a kontakty ve světě a zveme si významné instruktorské osobnosti k nám do České republiky.
Právě díky přísunu nových informací ze světa se specifický „styl Aegis“ neustále vyvíjí nejen po technické stránce (nové funkční střelecké techniky atp.), ale i po stránce metodiky výuky.To je velmi důležité, protože vývoj se nezastavuje a pořád je možné (a nutné) se zlepšovat. To co stačilo před deseti nebo patnácti a více lety, dnes zkrátka nestačí.

Neučíme jen střílet, učíme BOJOVAT !

Střelecko-taktická příprava

Systém střelecké a taktické přípravy pro krátké i dlouhé zbraně v našem pojetí kombinuje funkční principy několika odlišných světových směrů systémů výcviku, zejména několika stylů bojové střelby z USA a prvků z Izraelské instinktivní střelby. Výsledný systém AEGIS samozřejmě plně respektuje podmínky legálního použití zbraně v sebeobranné situaci nebo služebním zákroku v České republice. Komplex výcviku nezahrnuje jen samotné střelecké techniky, ale také prvky sebeobrany, obrany proti střelné zbrani, taktické zásady řešení obranné situace a v neposlední řadě se zabývá mentální přípravou na boj.

Sebeobrana, boj zblízka a použití chladných zbraní

Při vytváření celkového konceptu výuky sebeobrany, boje zblízka a použití chladných zbraní bylo bráno v úvahu, že v současné době jsou mnohé bojové systémy již zastaralé a také i fakt že některé styly jsou až příliš sportovně orientované. Proto náš výcvik obsahuje nejen různé bojové techniky a fyzickou průpravu, ale i taktické a psychologické řešení konfliktní situace. Snažíme se vycházet z nedostatků ostatních stylů a velmi reálného pohledu na možné krizové situace. Vyučované techniky se nejvíce opírají o prvky ze systémů Adaptive Combat Training, Muay-Thai (thajský box), Reality Based Personal Protection Jima Wagnera a filipínských bojových stylů Escrima a Arnis & Balaraw fighting system - Lakas Katorse.

Jak trénuješ, tak bojuješ !