sám sobě štítem!

Oficiální výcviky Akademie Aegis pro ozbrojené složky ČR

V průběhu let bylo instruktory Akademie Aegis realizováno mnoho specializovaných kurzů pro příslušníky různých jednotek a útvarů z ozbrojených složek České republiky a to včetně výcviků pro bojovníky z nejelitnějších armádních a policejních útvarů.

Útvar rychlého nasazení Policie ČR

Stacks Image 812
Stacks Image 813

601. skupina speciálních sil gen.Moravce Armády ČR

Stacks Image 814
Stacks Image 815

Útvar speciálních operací (SOG) Vojenské policie

Stacks Image 816
Stacks Image 817

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Stacks Image 29
Stacks Image 4591

Pohotovostní oddělení Velitelství Vojenské policie St.Boleslav

Stacks Image 818
Stacks Image 819

Zásahová jednotka Policie ČR Správy hl. m. Prahy

Stacks Image 820
Stacks Image 821


Specializovaný kurz pro učitele PPZ ze škol Ministerstva vnitra a instruktory služební přípravy Policie ČR
(
Vyšší policejní škola MV v Brně, VPŠ MV v Jihlavě, VPŠ a SPŠ MV v Praze, Školské účelové zařízení MV Praha-Ruzyně,
Školní policejní středisko KŘ P hl.m.Prahy, ŠPS KŘ P Jmk Brno, SPJ KŘ P Brno
)

Stacks Image 822
Stacks Image 823

Eskortní skupina Vazební věznice Praha-Ruzyně - Vězeňská služba ČR

Stacks Image 824
Stacks Image 825

Eskortní skupina Věznice Vinařice - Vězeňská služba ČR

Stacks Image 826

Skupina pro realizaci rizikových činností odb. Pátrání a dohledu
Celní správa ČR - Celní ředitelství Hradec Králové

Stacks Image 827
Stacks Image 828

Instruktoři Útvaru vzdělávání a
členové Skupiny operativní pomoci
Městská policie hl.m. Prahy

Stacks Image 829
Stacks Image 830

Městská policie Rumburk

Stacks Image 831
Stacks Image 832

Městská policie Kojetín

Stacks Image 833
Stacks Image 56

Městská policie Milovice

Stacks Image 58
Stacks Image 834