sám sobě štítem!

Střelecko-taktický výcvik pro Útvar rychlého nasazení Policie ČR
Stacks Image 4590

V rámci výcvikové spolupráce Akademie Aegis a Útvaru rychlého nasazení Policie ČR proběhl v březnu 2013 další z kurzů. Tentokrát jeho zaměření (podle požadavků ÚRN) kombinovalo několik různorodých témat:

1) taktika a postupy CQB, kde jsme seznamovali se specifickými prvky, vycházející ze systémů a instruktorů, které jsme měli v minulosti možnost sami poznat (Jim Smith, Gabe Suarez, John Benner…)

2) výcvikové drily a průpravná cvičení pro dlouhé zbraně

3) skryté nošení krátké zbraně se zaměřením na tasení z nestandardních a vynucených poloh, speciální tzv.reakční techniky použití zbraně do všech směrů v různých pozicích (ve stoje, v sedu)

Stacks Image 5354
Stacks Image 5904
Stacks Image 5358
Stacks Image 5909
Stacks Image 6131
Stacks Image 6470
Stacks Image 6231
Stacks Image 6519
Stacks Image 5199
Stacks Image 5201
Stacks Image 5368
Stacks Image 6043