sám sobě štítem!

SPOUŠŤOVÝ MECHANIZMUS u obranné zbraně... Co byste měli vědět, než začnete „ladit“

Spoušťový mechanizmus - jeho druh a veškeré charakterisktiky určitě patří k hlavním parametrům, které bereme v úvahu při výběru zbraně na obranu. Většinou je však také prvním místem, na které se střelci zaměřují ve snaze něco "vylepšit" a na které často svádí své chyby.

Jak na to?
Většina lidí si myslí, že existuje nějaké „zaručené“ nebo ještě lépe „tajné“ řešení, které způsobí, že jejich zbraň konečně začne střílet „sama“, „přesně“ atd. … Je to samozřejmě trochu nadnesené tvrzení, ale málokdo rád slyší, že je TO více v rukách než ve zbrani. Přesto, tohle není počátek filipiky proti jakýmkoli smysluplným úpravám zbraní nebo jejich mechanizmům - zdůrazňuji slovo smyslupným.
Na efektivitě použití obranné zbraně se samozřejmě podílí mnoho faktorů a ty technické k nim také patří. Velikost zbraně, ráže, typ mířidel, rukojeť atd....a v neposlední řadě i typ a charakteristika spoušťového mechanizmu (který nás nyní bude zajímat nejvíce) mohou mít (a mají) svůj pozitivní nebo negativní vliv na výsledek střelby. Pokud se budeme zabývat zbraněmi služebního/obranného typu, kde bude cíl střelby definován okolnostmi vyplývajícími už z názvu kategorie zbraní, můžeme lépe pohlížet na smysl jednotlivých úprav a vylepšení. Ty by měly směřovat k jedinému cíli –
zvýšit efektivitu a účinnost použití zbraně proti člověku nebo zvířeti v podmínkách obranné situace nebo služebnímu zákroku.

Na typu mechanizmu záleží méně, než se zdá...
Z hlediska charakteristiky (a možnosti případných úprav) spoušťového mechanizmu je určující už počáteční výběr zbraně s jeho konkrétním typem. Bez ohledu na to, jedná-li se o SA/DA s vnějším kohoutem nebo některý z „bezkohoutových“ předepnutých DAO systémů, nejdůležitější je pochopit a naučit se správně „pracovat prstem na spoušti“. To je alfa i omega (samozřejmě s dalšími nezbytnými dovednostmi, jako je správný úchop, postoj atp.) finální schopnosti zasahovat různě velké cíle na různé vzdálenosti a v různých režimech střelby. Je to také nezbytným předpokladem pro zvládnutí rychlých opakovaných výstřelů – opět v rámci principu správného poměru rychlosti a přesnosti vůči podmínkám střelby.

Na každém typu spoušťového mechanizmu můžeme identifikovat jednotlivé fáze polohy jazýčku spouště (resp. prstu na něm), které chceme cíleně ovládat (viz.schéma):

  1. prst mimo spoušť

  2. dotyk spouště a tzv. namáčknutí – přiložení prstu na spoušť a vymezení prvotního odporu

  3. spuštění-výstřel

  4. poloha tzv. resetu – bod, do kterého po výstřelu stačí povolit spoušť, aby došlo k opětovnému zachycení/napnutí spoušťového mechanizmu a zbraň byla připravena k dalšímu výstřelu

Z výše uvedeného plyne základní pravidlo, že z hlediska efektivity střelby je znalost správného ovládání spouště důležitější než samotný typ spoušťového mechanizmu.
Do konečného hodnocení resp. vhodnosti pro obrannou zbraň musíme také zahrnout otázku bezpečnosti a ovladatelnosti v krizové situaci, nutnost dalšího ovládání (pojistky, manipulace s kohoutem atp.).

Když úpravy, tak smysluplné – co je dobré si uvědomit
Některé úpravy zbraní, pocházející z tradičních terčových sportovních disciplín nejsou vždy vhodné pro obrannou zbraň. Zkrácení resetu, chodu spouště před výstřelem (namáčknutí) a propadu na minimální hodnoty není vždycky nejlepší cesta jak dosáhnout chtěného výsledku, tedy rychlé efektivní střelby více výstřelů podle potřeb obranné situace. Prst potřebuje mít "zpětnou vazbu" od spouště a "cítit" v určité míře její pohyb a tlak, protože jen tak ji může dobře ovládat. Paradoxně je spoušť bez namáčknutí a s minimálním resetem více náchylná ke strhávání, než vhodně "naladěná" spoušť, kde jsou v co nejlepším poměru následující parametry:

1. DÉLKA a ODPOR NAMÁČKNUTÍ
Mělo by být dostatečně dlouhé, aby ho prst kontrolovaně zvládl při technice „zapíchnutí“ na cíl

2. ZNATELNÝ BOD NAMÁČKNUTÍ
Mírné bodové zvýšení odporu je dobré, protože dává prstu šanci poznat moment před výstřelem a zvyšovat dále tlak na spoušti pro vědomý výstřel (okamžitě bez zastavení nablízko - s precizí na větší vzdálenost nebo na menší cíl)

3. ODPOR SPOUŠTĚ
Rozsah cca 2-3kg podle ostatních charakteristik spoušťového mechanizmu

4. HLADKOST CHODU SPOUŠTĚ
Čím hladší, tím lepší

5. DÉLKA PROPADU SPOUŠTĚ PO VÝSTŘELU
Minimální, ale s malinkou rezervou pro znečištění zbraně atp.

6. DÉLKA RESETU
Nelze přesně říct kolik to má být milimetrů, ale cca 5-6 mm je asi ok. Delší krok resetu už je zbytečný (a čím tvrdší spoušť, tím větší problém je střílet rychlé kontrolované opakované výstřely), kratší je už na škodu, protože prst stejně není schopen zvládat rychlé protisměrné pohyby po dráze 2-3 mm a stejně ten pohyb pak dělá delší -> tudíž opouští kontakt s jazýčkem spouště a je náchylnější ke strhávání. Důkaz, že samotný reset není problém jsou např. spouště systémů LEM, DAK, LDA atp.,čili kohoutové DAO spouště s dlouhým krokem a resetem - ale malým odporem.

7. DRÁHA SPOUŠTĚ
Se všemi výše uvedenými parametry to bude taky trochu jinak když se bude jednat o spoušť na čepu, pohybující se po oblouku (většina) - nebo - spoušť suvná (např. SA spoušť 1911)

Bez ohledu na druh spoušťového mechanizmu bude mít znalost systému „Namáčknutí-Výstřel-Reset“ zásadní vliv na efektivitu použití zbraně. Není tolik důležité jakou máte zbraň, ale jak dobře jste schopni ji ovládat...
Pokud se rozhodnete k úpravám zbraně, tak pokud nejste sami k dané činnosti kvalifikování, rozhodně se obraťtě na puškaře nebo někoho, kdo ví, co dělá. U některých typů zbraní není problém si např. výměnu některých součástek provést jednoduchým způsobem sám, ale určitě to neplatí obecně.

Z vlastní zkušenosti
Nic není černobílé a vnímání spouště je subjektivní a jednotlivé parametry samy o sobě nemusí být na 100% směrodatné. Když jsem kdysi začínal s pistolí Steyr M9-A1, líbil se mi právě krátký chod spouště, minimální reset (spoušť se chová spíš jako by se mačkalo tlačítko), ale zpočátku mi dělalo velký problém strhávání (viz. příčina popsaná výše). Když jsem si u výrobce vybíral z několika kusů, nechal jsem si u dvou zbraní "natočit" graf průběhu spouštění před a po výměně úderníkové pružiny (kterou se tu dá jedině měnit charakteristika spouště) a ve finále jsem subjektivně lépe vnímal spoušť, která měla o skoro půl kilogramu odporu více, ale měla jemnější chod. Navíc...moje dvě pistole Steyr mají 3 resp. 3,5kg na spoušti. Když někomu bez souvislostí řeknu, že mají tohle na spoušti, tak si bude ťukat na čelo, přitom to na této "tlačítkové" spoušti střelec vnímá úplně jinak...
V poslední době se množí dotazy, „jak na to“ s pistolemi Glock (zvláště po spuštění
Základního zbrojířského kurzu Glock, který Akademie Aegis pořádá ve spolupráci s dovozcem MPI CZ) a přestože existuje řada doplňků mající vliv na spoušťový mechanizmus, naše doporučení je jednoduché... U Glocku většinou stačí dát originální „mínusovou“ stojnu spouště (pro úplnost dodejme, že zde je to složitější, protože se sice zmenší odpor – na který má u Glocků vliv více faktorů než jen stojna – ale o něco se prodlouží chod spouště), čistit a mazat a úplně to stačí. Pokud střelec umí pracovat s namáčknutím a resetem, nemusí nic jiného ladit a řešit. I "obyčejná" spoušť, která musí např. dle pravidel IPSC v divizi Production mít odpor minimálně 2,27kg. umí opakované výstřely i 0,15-0,16 .

Co k tématu „ladění spoušťového mechanizmu u obranné zbraně“ na závěr pro většinu uživatelů dodat? Méně tuningovat a víc smysluplně trénovat!

Výbornou možností je nechat si „natočit“ průběh výstřelu z hlediska dráhy a odporu spouště. V textu popsaný případ, kdy subjektivní hodnocení střelce nemusí být v souladu se suchou řečí čísel. Zde Steyr M9-A1 před výměnou pružiny úderníku.... a po výměně. Přestože mírně stoupl odpor, chod spouště se zjemnil a také se změnila její dráha
Ani u vyladěných zbraní s upraveným spoušťovým mechanizmem není těžké dělat chyby, pokud není dobrá základní technika ovládání spouště
Znalost správného ovládání spouště se u obranné zbraně projeví zejména při dynamickém nácviku některých technik a se vzrůstající vzdáleností cíle

TIPY a DOPORUČENÍ:

  • v první řadě poznejte jednotlivé polohy spoušťového mechanizmu na vaší zbrani a naučte se ovládat namáčknutí a reset

  • z úprav spoušťového mechanizmu se dá obecně doporučit zjemnění/vyhlazení jeho chodu, případně snížení odporu (zejména DA spouště), pokud je nadměrný

  • každý spoušťový mechanizmus se po nějaké době (resp. po určitém počtu výstřelů, cca 1000 výstřelů výkonnějších ráží) mírně zjemní sám, resp. je možné po této době posoudit vzniklé mechanické stopy a rozhodnout se o míře případných úprav

  • věnujte pozornost správnému čištění a mazání jednotlivých klíčových bodů na zbrani resp. na spoušťovém mechanizmu

  • zaměřte svůj trénink obranné střelby na cvičení vedoucí ke zvládnutí správné práce prstu na spoušti - technika namáčknutí, ovládání spouště při střelbě na různě velké cíle v různých vzdálenostech (správný poměr rychlosti a přesnosti) a také ovládání spouště při vícenásobných výstřelech, které jinak než reálnou střelbou naučit nejdou

  • když vám někdo něco (byť i v dobré víře) doporučí na zbrani upravit nebo vyměnit, zamyslete se, konzultujte to s více názory a zvažte také, kolik nábojů v ceně dané úpravy můžete na tréninku vystřílet... Platí známé pravidlo, že“ Čím více toho umíš, tím méně toho potřebuješ...“