sám sobě štítem!

Spolupráce pokračuje - další střelecký výcvik pro Zásahovou jednotku KŘP Jihomoravského kraje

Na začátku listopadu 2012 proběhl další z našich výcviků pro policejní Zásahovou jednotku Jihomoravského kraje, se kterou jsme navázali spolupráci již v minulém roce.
Aktuálně se jednalo o kurz připravený na základě specifických požadavků ZJ a byl zaměřený na vybrané
pokročilé techniky s krátkými zbraněmi a oblast skrytého nošení. Dalším podstatným tématem bylo seznámení se základními principy a technikami osobní ochrany v podmínkách “low profile”.
Součástí kurzu bylo i
několik teoretických bloků, prezentací a ukázek, zabývajících se podrobněji způsoby skrytého a utajeného nošení palné zbraně vč. specifického tématu jak detekovat nošenou zbraň na jiné osobě. Se zájmem se setkalo i předvedení výběru zákeřných a skrytých zbraní z naší rozsáhlé sbírky. I v teorii jsme se věnovali několika tématům z výkonu činnosti osobní ochrany.

Musíme opět vysoce ocenit, v jaké atmosféře výcvik probíhal a o jak “naladěnou” a motivovanou skupinu se jednalo. Je radost pracovat s lidmi, kteří jsou objektivně na velmi dobré úrovni, mají za sebou spoustu praktických zkušeností a přitom se stale chtějí učit a poznávat nové věci.
Zkrátka…do Brna jezdíme rádi :-)

Nácvik střeleckých technik - různé způsoby skrytého nošení a tasení, reakce do všech směrů, vyhodnocování cíle v náročných podmínkách, tasení a použití zbraně z různých poloh, základní techniky krytí chráněné osoby a evakuace atd.

Jedním z témat tohoto kurzu byl výkon osobní ochrany v podmínách "low profile"

Komplexní rozsáhlý blok vynucených a nestandardních střeleckých poloh, nouzového použití zbraně a manipulace s ní...

Komplexní rozsáhlý blok vynucených a nestandardních střeleckých poloh, nouzového použití zbraně a manipulace s ní...

Techniky použití zbraně v automobilu a okolo něj + související modelové situace...