sám sobě štítem!

Seminář "Teleskopický obušek" pro příslušníky Útvaru rychlého nasazení PČR

Začátkem dubna roku 2012 proběhl specializovaný seminář v zacházení s teleskopickým obuškem určený pro vybranou skupinu příslušníků Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Tento kurz vedl instruktor Martin Hradecký pod hlavičkou Akademie Aegis a navazoval na sérii již proběhlých kurzů zaměřených na boj zblízka, střeleckou přípravu nebo bojové použití nože.
Vyučovaný systém obsahuje například správný úchop obušku, možnosti nošení a druhy tasení (vysunutí + zavírání), základní postoje a pohyb se zbraní. Dále i takticko-preventivní kroky, údery a kryty (jak základní tak i pokročilejší verze)
a vyváděcí i znehybňovací techniky. Probíraly se také důležité „cíle“ na lidském těle a trénovaly se i úhyby a další bojové kombinace. Samozřejmostí byla teoretická přednáška zaměřená převážně na možnosti dalšího vybavení teleskopického obušku. Řízený nácvik praktického použití ve dvojicích plynule navazoval na řešení různých modelových situací – např. pacifikace pachatele v automobilu.
U policistů či jiných členů ozbrojených sborů představuje teleskopický obušek tzv. střední úroveň použití síly a vyplňuje mezeru mezi použitím boje beze zbraně a použitím střelné zbraně. Tento obranný prostředek bývá také často využíván pro násilné vstupy okny budov nebo dopravních prostředků.